Selections

HomeSelections

Navy-SSR
Mukesh Kumar
s/o Jagdish Prasad saini

Udaypurwati,Jhunjhunu,Rajasthan

Air force X Group
Mukesh Swami
s/o Kurdaram Swami

Bhadra,Hanumangadh

Army
Jaysingh Dodiya
s/o Sharvan Singh

Bhilwara

Army
Himanshu Singh
s/o Jitendra Singh

Jhunjhunu

Air force X Group
Dinesh Kumar
s/o Subhkaran

Air force X Group
Anil Kumar Saini
s/o Shankar Lal Saini

Udaypurwati,Jhunjhunu,Rajasthan

Army
Ajit Mahala
s/o Jay Chand

Nawalgadh,Jhunjhunu,Rajasthan

Air force X Group
Vichitra Virya
s/o Dara Singh

Bhadra,Hanumangadh